+48 501 593 211

OCHRONA RTG - OCHRONA RADIOLOGICZNA

Szkolenia E-learning »

» Szkolenia - Ochrona Radiologiczna Pacjenta » E-lerning


 

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, osoby wykonujące badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promnieniowania jonizującego mogą  odbyć szkolenie z zakresu „Ochrony Radiologicznej Pacjenta”.
  • Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w formie szkolenia na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).
  • Zgodnie  z art. 33n ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, osoby egzaminujące posiadają wyższe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe, zgodne z zakresem prowadzonych szkoleń, w szczególności w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, jak również stosuje jednolity system organizacji szkolenia i egzaminu.
  • Szkolenie  z Ochrony Radiologicznej Pacjenta i egzamin jest ważny przez 5 lat.

 

 

 

 

Zapisz się już dziś na szkolenie z Ochrony Radiologicznej Pacjenta: Zapisz się »